Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on päivitetty 10.10.2023.

Verkkosivustomme osoite on: https://avertasrobotics.fi.

1. Rekisterinpitäjä

Avertas Robotics Oy, Ruunikkokatu 2, 20380 Turku
Puhelin                 +358 400 937 789
e-mail                robotics [at] avertas.fi

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Johdon assistentti, Mirka Pääkkönen
Puhelin:                 +358 50 4430 318
e-mail:                   mirka.paakkonen [at] avertas.fi

Toimitusjohtaja, Kim Westerlund
Puhelin:               +358 50 360 3837
e-mail:                 kim.westerlund [at] avertas.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri, uutiskirjeentilaajarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yrityksen yhteistyön ja markkinoinnin kautta muodostuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sidosryhmien osalta myös asiakassuhde tai henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakkaisiin liittyvien palvelujen käyttöoikeuksien hallinta, asiakassuhteen ylläpito sekä yhteydet potentiaalisiin asiakkaisiin ja sidosryhmiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja em. organisaatioiden palveluksessa olevien henkilöiden osalta ovat: henkilön nimi, asema tai tehtävä, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), osallistumiset yrityksen järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttäjän hyväksymänä käyttää myös sähköpostimarkkinointiin.

Tietoja säilytetään rekisterissä aktiivisina pääsääntöisesti niin kauan, kun ao. henkilö on kyseisen organisaation palveluksessa. Tietoja tapahtumaosallistumisista säilytetään kuitenkin kymmenen vuoden ajan mm. kilpailulainsäädäntöön liittyvistä syistä.

Sidosryhmien osalta tietoja säilytetään niin kauan, kun ao. henkilö on kyseisen organisaation palveluksessa.

Lisäksi tallennamme lomakkeiden/tilauksen lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika), sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot mahdollisten ongelmatilanteiden ja järjestelmän väärinkäytön tunnistamisen varalta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas-, sidosryhmä ja uutiskirjeentilaajarekisteriin tallennettavat tiedot saadaan julkisista lähteistä ja jäsenorganisaatioilta, henkilön oman pyynnön tai tapahtumailmoittautumisten kautta.

Sidosryhmärekisterin tiedot saadaan sidosryhmäorganisaatiolta, julkisista lähteistä, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Sen lisäksi verkkosivusto kerää automaattisesti lokitietoja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, poikkeuksena tästä ovat henkilötietojen käsittelijöinä yritykseen sopimussuhteessa toimivat yritykset. Tietoja voidaan rajoitetusti julkaista esimerkiksi koulutuksien tai vastaavien tapahtumien yhteydessä, jos asiasta on sovittu ao. henkilön kanssa.

Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan esim. sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja tallentavien palvelimien tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Niitä käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojensa poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Hänellä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

Tarkastuspyynnöstä on oikeus periä kohtuullinen korvaus.

10. Selosteen muuttaminen

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme ja pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.

Evästeet Avertas Robotics oy:n verkkosivuilla

Sivustoillamme käytetään evästeitä (eng. cookies). Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet ovat tiedostoja, joita voidaan käyttää antamiesi tietojen säilyttämiseksi. Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla. Ohjeet evästeiden käytön estämiseen löydät selaimesi omilta ohjesivuilta.

Evästeiden käyttö

Osa evästeistä on välttämättömiä, jotta verkkosivut toimivat oikein, osa taas parantaa sivujen toiminnallisuutta ja käytettävyyttä. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi sen, että käyttäjän ei tarvitse sivustoilla vieraillessa syöttää aina uudelleen käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja. Osa evästeistä kerää tietoa sivuston käytöstä (statistiikkaa), jotta sivustoa voidaan kehittää entistä käyttäjäystävällisemmäksi ja hyödyllisemmäksi.

Hyödynnämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita (Google Analytics) myös kävijämäärien tilastollisessa seurannassa. Mikäli olette tilanneet uutiskirjeemme, voimme kerätä tietoa siitä, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten siirrytty verkkosivustolle.

Sivustollamme voi olla käytössä myös toimintoja, joiden sisältö tulee suoraan palveluntarjoajalta. Nämä palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassa olevien ehtojensa mukaisesti. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.

Tilastoinnin evästeet voivat tallentaa mm. seuraavanlaista tietoa:

  • Vierailun kellonaika
  • Vieraillut sivut sivustollamme
  • Mistä vierailija saapui sivustolle
  • Mitä selainta vieralija käytti

Lisätietoa tilastoinnin keräämästä datasta löydät täältä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

Evästeiden hallinta

Mikäli käyttäjä ei halua, että me tai yhteistyökumppanimme kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Evästettä vastaavan mobiilitunnisteen voi nollata laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet tai mobiilitunnisteen säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.