Siirrettävä robotti – yksinkertainen onkin älykästä.


Tehokkuutta ja joustavuutta tuotantoon.

Robotin ei tarvitse olla lattiaan pultattu ja häkkiin teljetty. Avertas Robotics Oy on tuonut markkinoille joustavan ja edullisen ratkaisun tuotannon automatisointiin.

Sarjatuotanto, piensarjat vai yksittäiskappaleet?

Siirrettävä robotti on parhaimmillaan mm. konepalvelussa, särmäyksessä ja kokoonpanossa. Koneita halutaan käyttää myös käsin, jolloin siirrettävä robotti viedään pois tieltä ja laitetaan muihin tehtäviin.

Yhdellä ja samalla robotilla voidaan automatisoida tuotteen monta eri työvaihetta. Esimerkiksi: koneistus, sorvaus, leikkaus, särmäys, muovipuristeet, hitsaus, hionta, niittaus, kokoonpano, pakkaus, jne…

Työkaluvaihto voidaan automatisoida tai työkalu vaihdetaan käsin siirron yhteydessä. Siirrettävä robotti tarvitsee vain sähköä ja usein myös paineilmaa.

Turvallisuus ennen kaikkea.

Modernit turvaskannerit voidaan ohjelmoida etukäteen erilaisiin työkohteisiin, eikä kiinteitä aitoja tarvita.

Turva-alueet on jaettu siten että robotti voi normaalisti työskennellä täydellä nopeudella. Lähestyttäessä robottia, siirtyy se automaattisesti käyttämään turvanopeutta ja tultaessa liian lähelle robotti pysähtyy.

Kiinteäasennus vai siirrettävä?

Useimmiten kiinteä robottiasema on kaikkein tehokkain ratkaisu, kun materiaali,- ja aihiovirrat voidaan optimoida. Mutta usein sarjakoot ovat sellaisia, ettei robotille riitä töitä kokoajaksi. Ja onhan se muukin konekanta silloin sidottuna. Siirrettävä robotti tuo tähän ratkaisun. Aamulla tehdään komponentteja, jotka kokoonpannaan iltapäivällä samalla robotilla. Aika kätevää ja kustannustehokasta.

Liityntä muihin koneisiin, kuten särmäyspuristimiin, muovipuristuskoneisiin, sorveihin, koneistuskeskuksiin on verrattain yksinkertaista suoraan Euromap-liitännällä tai ”varastamalla” signaalit ja laittamalla robotilta ohjaus ”rinnalle”.

Siirrettävälle robotille asennetaan paikoitusholkit lattiaan, joten se on aina tarkasti paikoitettuna, eikä ohjelmia tarvitse korjata. Ohjelmat robotti valitsee automaattisesti lukemalla lattiaan upotetun RFID-tunnisteen.

Katso videomme siirrettävästä robotista: https://youtu.be/4XNY9bR7Jzc


Lisätietoja siirrettävistä roboteista antaa:

Henri Kuivala
Myyntijohtaja
Avertas Robotics Oy
050 300 9928

www.avertasrobotics.fi